Checklist

Checklist Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is essentieel voor ondernemers. Maar waarop moet je op letten bij het afsluiten van een AOV? Welke vragen dien je minimaal te stellen? Hoe krijg je een goed beeld van je klant en zijn behoefte om een optimaal passend AOV advies uit te brengen.

Hierbij een voorbeeld van de vragen welke je als Inkomens adviseur minimaal dient te inventariseren. Let op! Deze checklist is puur een voorbeeld en is daarom zeker niet alomvattend...

Inventarisatie privé klant gegevens

Naam :  
Geslacht : M / V
Geboortedatum :  
Roker : ja / nee = tenminste 24 maanden niet gerookt
Burgerlijke staat : gehuwd. / gereg. partnerschap / samenwonend / alleenstaand
Naam partner :  
Geslacht partner : M / V
Inkomen partner :
Dienstverband : loondienst vast / tijdelijk / winst uit onderneming
Geb. datum partner :  
Geb. data kinderen :  

Waarde van bezittingen privé (schatting)

Spaarrekening(en) :
Belegging(en) :
Waarde eigen woning :
Overwaarde woning :

Schulden in privé

Hypotheek :
Lening aan het bedrijf :
Andere lening(en) :

Inventarisatie Zakelijk

Naam bedrijf :  
Gestart per :  
(geschatte)netto winst : €          per jaar
Of indien DGA : €          jaarlijks inkomen in Box I, incl. vakantiegeld
Aantal werknemers :  
Waarde bedrijf :

Schulden zakelijk

Hypotheek :
Lening aan privé :

Over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Opleiding : LBO / MBO / HBO / WO
Beroep :  
Werkzaamheden :              % administratief / commercieel
             % leiding geven / toezicht houden
             % reizen binnenland
             % reizen buitenland
             % fysieke werkzaamheden / handenarbeid
100 %
Eindleeftijd AOV : 67/ 65 / 62 / 60 jaar / anders ...
Verzekerd bedrag : € ... (veelal 80% of 70% van de netto winst of inkomen uit arbeid)
Wachttijd / eigen risico : 1 maand / 3 maanden / 6 maanden / 12 maanden
Premiebetaling per : maand / kwartaal / halfjaar / jaar

Toelichting AOV Checklist:

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is essentieel voor ondernemers. Maar waarop moet je op letten bij het adviseren en kiezen van de juiste AOV voor je klant?

1. Dekking / verzekering bedrag
Dekt het verzekerde bedrag straks alle uitgaven die uw klant nu maakt én straks tijdens zijn eventuele ziekteperiode zou maken? Om dit bedrag vast te stellen, is het belangrijk je thuissituatie onder de loep te nemen. Heeft de klant een partner? Heeft hij of zij ook inkomsten? Hoe lang red de klant het zonder inkomsten? En hoeveel geld heeft de klant nodig om goed te kunnen leven in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid? Houd bij het berekenen van de premie rekening met het feit dat het uit te keren bedrag bruto is, daar wordt de belasting nog vanaf getrokken. Bovendien keren de meeste AOV verzekeringen maximaal tachtig procent uit van het verzekerde bedrag.
Tip! Bij zeer sterk wisselende inkomsten en/of grote financiële verplichtingen biedt een sommenverzekering meer zekerheid.

2. Sommen- of schadeverzekering?
De AOV schadeverzekering beschermt het inkomen en vult dit aan bij arbeidsongeschiktheid. De AOV uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en vult het inkomen aan tot het inkomen direct voorafgaande op het moment van arbeidsongeschiktheid. Deze AOV uitkering vermindert met eventuele andere inkomsten en/of uitkeringen.

De AOV sommenverzekering geeft afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering van het vooraf bepaalde verzekerde bedrag zonder vermindering van eventuele andere inkomsten. Geen inkomenstoets.

3. Eigenrisicoperiode / wachttijd
Wat is de gewenste, benodigde eigenrisicoperiode van de verzekering? Als uw klant een wachttijd van twee jaar kiest, vallen de premiekosten een stuk lager uit. Maar dit houdt wel in dat - als uw klant straks ziek wordt - hij voor die twee jaar geen bron van inkomsten hebt. Maak daarom van tevoren een goede inschatting van de financiële buffer en of uw klant deze eigenrisicoperiode wel financieel zelf kan overbruggen.

4. Eindleeftijd
Je kunt kiezen voor de eindleeftijden 55, 60, 62, 65 en 67. Het is belangrijk om de mogelijke pensioen uitkeringen aan te laten sluiten op de eindleeftijd van de AOV.
Stel: uw klant verzekert zich tot zijn 62ste levensjaar, dan betekent dit dat uw klant straks met een gat zit tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd. Dit hoeft geen probleem te zijn, als uw klant beschikt over een buffer die groot genoeg is natuurlijk.
Let op: voor beroepen met een hoge risicofactor is de keuze voor een eindleeftijd beperkt.

5. Standaard tarief of combinatietarief
De klant kan kiezen tussen een standaardtarief en een combinatietarief. Het combinatietarief kent een lager starttarief, maar de premie stijgt ieder jaar op basis van de leeftijd. Voor ondernemers tot 40 jaar is dit combinatietarief vaak aan te raden, ondernemers ouder dan 40 jaar kiezen vaak voor het standaard gelijkblijvende tarief.

6. Indexering: Gelijkblijvend of stijgend verzekerd bedrag en/of uitkering?
De klant kan kiezen voor een gelijkblijvende premie. Het verzekerde bedrag en de premie blijven dan gelijk. Kiest de klant voor een geïndexeerde premie, dan volgen de premie en het verzekerde bedrag de inflatie (via CBS loonindex of prijsindex). De premie neemt jaarlijks iets toe. De klant kan er ook voor kiezen om alleen de uitkering na schade vervolgens elk jaar te laten indexeren.

7. Uitkeringsdrempel
Bij arbeidsongeschiktheid bepaalt een keuringsarts voor hoeveel procent de verzekerde arbeidsongeschikt is. De klant heeft zelf de keuze vanaf welk percentage de verzekering uit gaat keren. Hij kan kiezen uit de percentages 25%, 45%, 55%, 65% of 80%.

8. Beoordeling arbeidsongeschiktheid
Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid wordt er gekeken naar wat de klant wel of niet meer kan. De klant kan kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid: dan wordt er gekeken naar wat de klant wel of niet kunt binnen zijn eigen bedrijf of beroep. Kiest hij voor passende arbeid, dan wordt er gekeken naar wat de klant nog meer aan werk kan doen gezien zijn ervaring en cv.