Premie


AOV premievergelijking

Omdat ook onze concurrenten niet stil blijven zitten, houden we met regelmaat bij hoe onze AOV zich vergelijkt met die van de andere verzekeraars. De concurrentievergelijking hieronder geeft hiervan een up-to-date overzicht.

Wij hebben de volgende sectoren in kaart gebracht:

 • Agrarisch
 • Ambacht
 • Bouw
 • Creatief
 • Detailhandel
 • Dienstverlening
 • Groothandel
 • Horeca
 • Metaal
 • Recreatie
 • Schoonmaak
 • Transport
 • Verzorging

Voor deze vergelijking hebben wij gebruik gemaakt van MoneyView. Gebaseerd op een profiel met 5 aanvangsleeftijden, de gemiddelde 5-jaars premie inclusief instroomkortingen automatisch door laten rekenen per beroep gekoppeld aan de sector. Het meest uitgebreide product van de concurrent is vergeleken met de onze. Dat wil niet zeggen dat de producten aan elkaar gelijk zijn. Zie voor de productverschillen de product-voorwaardenvergelijking.

Bekijk hier de resultaten

AOV premievergelijking

Oktober 2014

Bron:

Uitgevoerd door Kenniscentrum Inkomen - Business Development - Tom Adams

Inhoud

1.

Ontwikkelingen op de markt

2.

Opmerkingen na overstap van Rolls naar MoneyView

3.

Agrarische sector

4.

Sector Bouw

5.

Sector Ambacht

6.

Sector Dienstverlening

7.

Sector Creatief

8.

Sector Detailhandel

9.

Sector Horeca

10.

Sector Recreatie

11.

Sector Schoonmaak

12.

Sector Industrie

13.

Sector Metaal

14.

Sector Transport

15.

Sector Groothandel

16.

Sector Verzorging

17.

Bijlage 1 - Producten
 

Ontwikkelingen op de markt

April 2013: Delta Lloyd past tarief aan, verhoging tussen de 5 en 10%. Kweker, schoenmaker, accountant +10%, de rest 5% stijging.
Juni 2013: Nationale Nederlanden past tarief aan, premieverhogingen van 10 tot 20%, één beroep (kweker) +60%.
Juni 2013: Generali diverse beroepsklasse wijzigingen. Meer premieniveaus per beroepsklasse. Stijgingen tot 5%, maar 15% voor de zware beroepsklassen.
Allianz, Reaal en Klaverblad hebben ten opzichte van de vorige meting in 2013 hun tarieven aangepast.
Centraal Beheer Achmea en Zilveren Kruis Achmea hebben hun premies verhoogd per 1 jan 2014.
Het aov product van Avero heeft ten opzichte van de vorige vergelijking geen ongevallendekking meer. Daarmee is de premie gelijk geworden aan die van Interpolis.
Klaverblad heeft de Royaal Plus AOV geïntroduceerd, dit is wel een volledige sommenverzekering en daarom is deze gebruikt in dit premieonderzoek. Dit product is iets duurder dan de Royaal AOV die vorig jaar gebruikt is in de meting. Daardoor is onze concurrentiepositie ten opzichte van Klaverblad verbeterd.
 

Terug naar inhoud

 

Opmerkingen na overstap van Rolls naar MoneyView

Voorheen is het programma Rolls gebruikt voor de premievergelijking. Dit jaar zijn we overgestapt op MoneyView. Deze premievergelijk tool heeft een aantal voordelen ten opzichte van Rolls. Het belangrijkste voordeel is de kwantiteit van dataverwerking.
Door een profiel samen te stellen zoals in de volgende sheet staat vermeld konden we voor 5 aanvangsleeftijden de gemiddelde 5-jaars premie automatisch door laten rekenen. Dat betekent 25 premies maal 14 producten maal een twintigtal beroepen. De gemiddelden die hier uit kwamen hebben we verwerkt in overzichtelijke grafieken. De brondocumenten met gemiddelde premies in euro’s zijn op te vragen bij team Business Development – Kenniscentrum Inkomen.
De beroepen die gehanteerd zijn komen uit de standaard beroepenlijst van Moneyview, niet elk beroep is bekend bij elke maatschappij, vandaar dat we soms uitgeweken zijn naar een ander beroep om de sector te vertegenwoordigen. Alsnog kunnen dan sommige metingen ontbreken. Er is getracht een selectie te maken waarin zoveel mogelijk maatschappijen vertegenwoordigd zijn.
De verdeling van de werkzaamheden speelt een steeds belangrijkere rol bij de klasse/premiebepaling achter de schermen, een test bij het beroep cameraman en fotograaf wijst uit dat:

De maatschappijen Delta Lloyd, Generali, Nationale Nederlanden, Reaal en Achmea hun premies geven puur op basis van de beroepsomschrijving.
De maatschappijen Aegon en Allianz meerdere klassen hanteren (in dit geval drie stuks) op basis van beroepsomschrijving gecombineerd met werkzaamheden. Afhankelijk van het aantal uren handenarbeid (bijvoorbeeld 4, 8 of 16 uur) krijg je verschillende tarieven.
De Amersfoortse hanteert een tweetal premieniveaus waarbij naast handenarbeid (8 of 16 uur) ook het aantal zakelijke kilometers (bijvoorbeeld 25000 of 40000km) per beroep een opsprong in de premie kan betekenen.
De Goudse hanteert ook twee premieniveaus, namelijk een opsprong bij 8 of 16 uur handenarbeid.
 

Algemene opmerking over premievergelijkingen: Met bovenstaande kennis is het dus zaak om de urenverdeling bij een beroep goed uit te vragen bij concurrerende voorstellen. Vergelijken we appels met appels binnen het beroep.

Leeswijzer: Hierna volgt per sector een overzicht van de premiepositie van de Achmealabels. Interpolis wordt gebruikt als standaard (100%). In de MoneyView Analyzer komt Centraal Beheer niet voor, de premie is echter identiek aan die van Zilveren Kruis. Daarom zijn deze onder één noemer opgenomen.

 

Basis voor premievergelijking

De premievergelijking is gemaakt in MoneyView Analyzer met als uitgangspunt één profiel met een aantal variabelen.
Profiel 25.000 euro verzekerd bedrag
  30 dagen eigen risico
  geen indexering
  beroepsarbeidsongeschiktheid
  uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid
  gemiddelde premie eerste 5 jaar
  eindleeftijd 60 jaar
  combitarief
  premie op 5 leeftijden berekend (25,30,35,40,45 jaar)
Als maatstaf is de gemiddelde premie over de eerste 5 jaar genomen. De verschillende Starters- en instroomkorting per maatschappij zijn automatisch meegenomen in de berekeningen en gemiddeld.
Producten: Het meest uitgebreide product van de concurrent is vergeleken met de onze. Dat wil niet zeggen dat de producten aan elkaar gelijk zijn. De lijst met producten is opgenomen in bijlage 1. Zie voor de productverschillen de productvoorwaardenvergelijking op www.polismeerwaarden.nl
De beroepen die gehanteerd zijn komen uit de standaard beroepenlijst van Moneyview, niet elk beroep is bekend bij elke maatschappij, vandaar dat sommige metingen ontbreken. Er is getracht een selectie te maken waarin zoveel mogelijk maatschappijen vertegenwoordigd zijn.
Door de keuze combitarief is het product “Goedgezekerd AOV” van TAF afgevallen omdat zij alleen de aov verkopen tegen het standaardtarief.
De premievergelijking betreft alleen de aov premie. Hiernaast betaald de klant apart advieskosten.
 

Algemene opmerking over premievergelijkingen: Let op bij indexaties. Het gehanteerde percentage van de berekening met CBS indexatie verschilt vaak per maatschappij. In deze premievergelijking is geen indexatie van het verzekerd bedrag of uitkering toegepast om een zo zuiver mogelijke vergelijking te maken.

Terug naar inhoud

 

Agrarische sector

• De Achmea labels zijn en blijven over het algemeen voordelig in deze sector

 

Terug naar inhoud

 

Sector bouw

• De Achmea labels zijn en blijven over het algemeen voordelig in deze sector

 

Terug naar inhoud

 

Sector Ambacht

• Hoefsmid kent grotendeels hetzelfde verloop als in 2013.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Dienstverlening

• De top 3 positie veranderd niet ten opzichte van vorige meting. Het verschil met Reaal Unim is wel groter geworden.

• Movir premie ontbreekt in MoneyView, deze is met Rolls berekend.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Creatief

• Achmea heeft een goede concurrentiepositie in deze sector
• Opvallend is de positie van Delta Lloyd.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Detailhandel

• Voor Opticien hanteert achmea beroepsklasse 1, voor eigenaar parfumeriezaak bk2 en voor eigenaar doe-het-zelfzaak bk 3.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Horeca

• Ondanks de hoge mate van handenarbeid die meegenomen is in de werkzaamheden behorende bij dit beroep is Aegon met stip de voordeligste

 

Terug naar inhoud

 

Sector Sport & Recreatie

• Voorheen hanteerden we sauna exploitant als beroep maar niet alle maatschappijen zijn in Moneyview daarin vertegenwoordigd.
• Daarnaast is dit beroep gekozen omdat alle maatschappijen dezelfde beroepsklasse (drie) hanteren en we daarom een eerlijk premievergelijk kunnen maken.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Schoonmaak

• Dit beroep is gekozen boven schoonmaker omdat dit een duidelijk klasse vier beroep is bij alle maatschappijen.
• Daarnaast geeft MoneyView bij bijna elke maatschappij hierop een premie.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Industrie

• Deze vergelijking is op basis van Rolls gemaakt bij het ontbreken van beroepen in de industriesector in MoneyView.
• Dezelfde uitgangswaarden zijn gehanteerd.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Metaalnijverheid

• Ten opzichte van de vorige meting in 2013 zien we weinig verandering in deze sector.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Transport

• Ten opzichte van vorig jaar zijn de scores wat meer naar elkaar toegetrokken, verder geen bijzondere ontwikkelingen op de Amersfoortse na, zij zijn gestegen naar plek 1 en hebben dus naar alle waarschijnlijk het tarief van dit beroep gerevalueerd.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Groothandel

• Achmealabels hebben toppositie in deze sector vanwege het hanteren van lagere beroepsklasses.

 

Terug naar inhoud

 

Sector Verzorging

• Kleine verschillen ten opzichte van 2013.

 

Terug naar inhoud

 

Bijlage 1 - producten

• AOV - Aegon

• Allianz AOV - Allianz Inkomensverzekeringen• AOV Uitgebreid – De Amersfoortse

• AOV Compleet - Avéro Achmea

• AOV Uitgebreid - Delta Lloyd

• Generali Aov Exact - Generali

• Ondernemers AOV – De Goudse

• InkomensZekerPlan - Interpolis

• Royaal Plus AOV - Klaverblad

• AOV Uitgebreid - Nationale-Nederlanden

• Ondernemers AOV - REAAL

• Unim AOV - REAAL

• Beter Af AOV Top - Zilveren Kruis Achmea

• AOV langlopend - Movir

• Zie voor de productverschillen de productvoorwaardenvergelijking op www.polismeerwaarden.nl

 

Terug naar inhoud